Jeritan Pilu PKL Monpera Kota Bandung

Mencari nafkah sebagai PKL adalah hal yang luar biasa, hebat dan mulia demi menafkahi keluarga daripada…